You have to be at least 18 Years Old
to enter this site.

Enter Date of Birth
Ang pag-inom ng Ginebra San Miguel ay para sa mga taong 18 taon gulang at pataas lamang. Gayun din ang pagbisita sa website na ito.